Kirjaudu
Rekisteröidy
 
LD50-arvo tarkoittaa pienintä annosta, joka tappaa puolet koe-eläimistä tietyn ajan kuluessa (LD=Lethal Dose). Arvo ilmoitetaan yleensä milligrammoina eläimen painokiloa kohti (mg/kg). LC50-arvo tarkoitaa vastaavaa konsentraatiota (pitoisuutta). ED50-arvo tarkoittaa pienintä annosta, jolla on jokin vaikutus (Effective Dose).

Eläinkokeiden tuloksia ei voida suoraan verrata ihmiseen. Lisäksi erot ihmisissä ovat suuria: ainakin ikä, rotu, terveydentila,sukupuoli, hormonitila (raskaus) ja elintavat (tupakointi) vaikuttavat.

Esimerkkejä LD50-arvoista:

Aine LD50 mg/kg
Sokeri 30 000
Etanoli 7 000
Ruokasuola 3 000
Zeppelin (käyttämme hiekkakäytävillä) 2 000
Gallery (käyttämämme aine) 2 000
Sinkki (suun kautta lääkeaineena) 300
DDT 100
Strykniini 16
Kaliumsyanidi 10
Tetrodotoksiini 0.01

Sokeria kukaan ei voi vahingossa kerta-annoksena syödä laskennallisesti tappavaa 3 kg eikä ruokasuolaa 300g. Sen sijaan kaliumsyanidia voi nauttia tappavan annoksen (1 g) tai tetrodotoksiinia 1 mg jopa huomaamatta. Tetrodotoksiini on pallokalan (fugu) myrkky. ( Lähde: http://www.helsinki.fi/~tkeranen/ld50.html )

 

Powered by: Codepic Kotisivut