System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at ByDesign.SiteTrackClient.MiscFunctions.SendInstanceData(HttpContext context, mSettings ms, Int32 portalid, Int32 hostid, Int32 userid) at ByDesign.SiteTrackClient.MiscFunctions.InitProcessing(HttpContext context, mSettings ms)
Kirjaudu
Rekisteröidy
 

multiwit-bearbeitet web.jpg

Feromonipyydys - metsä

Feromonipyydykset perustuvat hyönteisnaaraiden erittämien, koiraita houkuttelevien aineiden vaikutukseen. Saaliin perusteella arvioidaan torjunnan tarve ja torjunnan ajankohta. Pyydyksillä on myös tuholaiskantaa pienentävä vaikutus.

Feromonipyydysten avulla saadaan selville tuholaislajin esiintyminen metsäalueella ennen vioitusten syntymistä, helpotetaan torjunnan tarpeen arviointia ja tarkennetaan torjunnan ajoitusta sekä vähennetään tuholaisten määrää.

Metlan tiedote kirjanpainajien torjunnasta:


TILAUKSET:
Pientilaukset nettikaupasta: Klikkaa tästä
Isommat tilaukset puhelimitse: 010 439 4770

Yleistiedot:

ips1.JPGKirjanpainaja on yleisin Suomessa tavattavista kaarnakuoriaisista. Se on paha kuusen kuorituholainen. Kuorianen on tumma, melkein musta ja kooltaan noin 4-5 mm. Kuoriainen parveilee Suomessa touko-kesäkuun vaihteessa.

Suomessakin on ollut viime vuosina paljon myrskytuhoja metsissä ja metsissä on paljon korjaamatonta puutavara, joka lahoaa ja tarjoaa helppoa ravintoa kaarnakuoriaisille. On oletettavaa, että kuoriaistuhot lisääntyvät lähivuosina, vaikka lainsäädännöllä on tehokkaasti torjuttu kaarnakuoriaisten lisääntyminen metsissä. Tuore kuorellinen kuusipuutavara, tuulenkaadot sekä lumenmurrot on kuljetettava pois metsästä annettujen määräaikojen puitteissa.

Saksankielisellä alueella feromonipyydyksiä käytettään kaarnakuoriaisten torjuntaan, muualla lähinnä niiden tarkkailuun. Tämän vuoksi tuote on testattavana Metsäntutkimuslaitoksella.

ipsowit.jpgFeromoni koostuu hajuaineesta (Ipsowit) ja pyydystykseen soveltuvasta pyydyksestä. Pyydys on muovilevystä valmistettu musta nelitahoinen pyydys, jossa pohjalla on muoviastia. Muoviastiaan laitetaan vettä ja hiukan saippuaa.

Muoviastiaan kuoriaiset tippuvat törmättyään pyydyksen seinämiin.

Pyydysmäärä riippuu oletetusta kuoriaisten määrästä. Jos lähellä on paljon myrskyn kaatamia puita ja oletetaan, että kuoriaisten parveilu on runsasta, suositellaan pyydyksiä noin kymmenen tai kahdenkymmenen metrin välein metsäalueella. Tarkkailuun riittää yksi sadalle metrille. Jos kuolleita puita löytyy helposti metsäalueelta voi pyydyksiä olla 1-4 kpl per ha.

Pyydykset on asetettava toukokuun alussa ennen parveilua ja jatkettava pyydystystä koko kesäkuu. Pyydykset on hyvä tyhjentää kuolleista hyönteisistä määrävälein, noin viikon välein. Pyydykset asetetaan metsään roikkumaan puista noin silmän korkeudella, jotta niitä on helppo huoltaa.

Saat meiltä myös muiden metsätuholaisten tarkkailuun tarkoitettuja feromoneja.

Metsäntutkimuslaitos ehdottaa myös pyyntipuiden käyttöä, jos halutaan korvata pyydysten käyttö.
Pyydys voidaan korvata myös pyyntipuulla. Kuusitukki (esim. maannousemasienen saastuttama "joutopuu") voidaan pätkiä 1,5-2 metrin tukkipölkyiksi ja pyyntipuuhun kiinnittää feromoni, jolloin pyydystä ei tarvita, pelkästään feromoni. Pyyntipuut tulee korjata ennen juhannusta metsästä ja tuhota polttamalla. Pyyntipuiden ja pyydysten tulee sijaita suojeltavasta kuusikosta ulkona vähintään 20-30 m ikäänkuin hajumuurina estämään kuoriaisten parveilu kuusikkoon tai houkutella saastuneesta kuusikosta kuoriaiset pois, jolloin ne eivät saastuta terveitä puita. Ks Ipsowit feromonin käyttöohje.

Ruotsissa feromoneja käytetään enimmäkseen tarkkailuun, mutta myös torjuntaan. Käytössä on sekä pyyntipuu-menetelmä että pyydysansat. Pyyntipuumenetelmässä on lisäksi hyödynnetty pyretroidi-hyönteistentorjunta-aineita. Pyyntipuut on ruiskutettu pyretroidi-valmisteella, jolloin puuhun lentävät kuoriaiset kuolevat ja puuhun mahtuu enemmän kuoriaisia. (Suomessa ainoa kuorellisen puutavaran käsittelyyn hyväksytty pyretroidi-valmiste on Karate Zeon) Samalla varmistetaan että pyyntipuulle laskeutuneet yksilöt kuolevat ja eivät lennä uudelleen terveisiin puihin..

Tästä linkistä tietoa Ruotsin fermonipyydys-käytöstä

Tästä linkistä tietoa Ruotsin pyyntipuu-menetelmästä

Uusin tiedote: Metsäntutkimuslaitos 10.4.2012


 

Pyydyspakkaus:

Pyydyspakkauksessa on:

Katto, väliseinät ja keruuastia, neljä kiinnitystappia keruuastia.

Feromonipakkauksessa on 5 kpl feromoni alustoja. Hinta on per alusta 11,60 (sis. alv 23%)

Maahantuoja:

Lisää tietoa ja tilaukset:

Forestum Oy
Raitamaantie 8 A
00420 Helsinki

puh.010 439 4770
email: pertti.rajala@forestum.fi

 Tuemme "Vihreä vyöhyke" taimi-istutus kampanjaa Keniassa. Liikkeen johtohahmo on professori Wangari Maathai, joka vuonna 2004 sai Nobelin rauhanpalkinnon.